free website builder

Röke Fiber på väg . . . . . . . . . .

 


Tanken med denna sida är att informera om den förestående/pågående utbyggnaden av fibernät i Röke med omnejd. Vi publicerar löpande information om utbyggnaden.

"Vi" är en liten grupp av intresserade boende, i och omkring Röke, med stor lokalkännedom och en hel del tekniskt kunnande.

Har du frågor eller information kring fiberutbyggnaden - tveka inte att kontakta oss. Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till oss. 

Status på Hässleholm Fiber.

Vi håller koll på utbyggnaden av fiber i Röke med omnejd.

Har du frågor och funderingar - Kontakta oss på nedanstående mail.


Avtal för nerladdning - för boende i Röke med omnejd:

Följebrev - Röke med landsbygd

Kundavtal och avtalsvillkor -  Beställningsavtal för anslutning


Informations SKYLT om Fiber
kan hämtas på Röke Buss i Röke, 
måndagar-torsdagar - 9-17
samt fredagar  - 9-15.

Detta händer/har hänt:

Oktober 2018

16 oktober

Nu har vi laddat upp med ett rejält lager med "Vi har beställt FIBER" skyltar och hållare. De finns att hämta på Röke Buss i Röke. De finns personal på plats måndagar till torsdagar från 9:00 till 17:00 samt på fredagar från 9:00 till 15:00, 


4 oktober

Förra veckan hade vi ett nytt fibermöte i Församlingshemmet i Röke, där c:a 110 personer närvarade. Pernilla Rydmark från Hässleholms Fiber samt Robert Axelberg från FNC var på plats och informerade. Robert är kommunens utsedda projektör för att planera och projektera Röke-området. Vi kan konstatera att det nu har tagit rejäl fart och fortsätter enligt den utstakade planen under hösten. Pernilla gjorde en genomgång om vad som hänt under våren och hur den närmaste framtiden kommer att se ut. Robert visade ett första konkret utkast över hela området och hur förläggningen av fiber-rören kommer att ske.

Det kom även upp en hel del frågor och funderingar som fick svar. Det konstaterades att Zitius nyligen gjort ett utskick där de erbjuder fiber i området. Vi kan konstatera att Hässleholms Fiber levererar anslutningar till alla de som vill ha, i både Röke-by och kringliggande byar.    

De påminde också att det senaste datumet för tecknande av fiberavtal är 2018-12-31. De avtal som eventuellt inkommer efter detta datum kommer att projekteras längre fram och är inte garanterade inkoppling i samband med övriga och är inte heller garanterade priset på 19.000:-. De påtalade även att tidigare tillägg för anslutningsmodem på 990:- nu är borttaget. 

Så fort alla avtal är registrerade, kommer slutprojektering att ske och därefter är planen att börja gräva så fort tjälen släppt i marken. Har vi tur med vädrets makter kan det bli redan i februari/mars men om fader frost är envis så kan det bli i april/maj. 

Under hösten sker en löpande projektering av området och därför ber vi i fibergruppen alla er som vill ha fiber att teckna avtal med Hässleholms Fiber och att göra detta omgående! Det är ”skarpt läge” nu och vänta inte till december, då risken finns att projekteringen drar ut på tiden.  

Vi vill också att ni pratar med era grannar, så att alla får informationen. Vi behöver också allas hjälp med att få ut informationen till alla fritidshus och sommarstuge-ägare i området. 

Har ni frågor eller funderingar så hör av er till oss. 


September 2018

Den 19 September

Nu börjar det äntligen hända lite praktiska saker!

Delar av fiber-gruppen träffade för ett par veckor sedan, av Hässleholms Fiber utsedd projektör. Han presenterade då ett första utkast av projekteringen av fiberförläggningen i Röke med omnejd. Tidsplanen är att grävskopan ska sättas i marken så fort tjälen släppt efter vintern. Vi konstaterade att ett möte i Röke med Hässleholm Fiber och projektören, för att informera mer i detalj om vad som kommer att hända den närmaste tiden, kunde vara på sin plats. Vi beslutade att samlas på samma plats som tidigare, i Församlingshemmet. Informationsmötet blir kommande måndag den 24 september kl.18:30. Inbjudan till detta ska alla ha fått ut, antingen per mail eller per post.

Fokus på mötet kommer att vara att informera dem av er som fortfarande inte tecknat avtal och känner er osäkra på vad detta med fiber innebär samt för er som har frågor. Vi kommer, i mån av tid, också att informera lite kring de som kan komma att behöva teckna markavtal, dvs. där huvud och matningsförbindelserna av fibern kommer att grävas ner. Har man redan skrivit på/tecknat ett avtal med Hässleholm Fiber så behöver man inte komma på mötet såvida man inte vill ha ytterligare information.

Väl mött den 24 september kl.18:30 i Församlingshemmet i Röke.Augusti 2018

Den 3 Augusti

Vi vet inte om värmen skapade lite skrivfel eller andra hänvisningsfel i avtalen - men vi har fått en ny version av själva kundavtalet. Har du laddat ner det gamla avtalet från denna sidan men ännu inte skickat in det, så är rekommendationen att du laddar ner det på nytt och skickar in detta, det senaste avtalet. Mest för att kommunen ska ha samma version för alla och att det inte ska uppstå några tolkningsproblem i framtiden.

De senaste veckorna bör de flesta som bor i "Röke med landsbygd" fått nerslag i sina brevlådor, med kuvert från kommunen, innehållande avtalsunderlag för fiberanslutning. Tänk på att säga upp/ta tillbaka intresseanmälningar som du eventuellt gjort med andra företag som har erbjudit sig att installera fiber till dig.   

Vi i "fibergruppen" kommer inom kort att träffas, där vi kommer att gå igenom vad som händer närmast framöver. Finns det frågor som du vill att vi speciellt ska gå igenom på vårt möte, så kom med förslag och funderingar till oss. Glöm heller inte att stöta på varandra och påminna om att skriva på och skicka in avtalen - förutsatt att det finns ett intresse att installera fiber i fastigheten. 


Juli 2018

Den 14 Juli

Fredagen den 13 passerade utan större incidenter och solen hänger kvar ......

Tiden rinner snabbt iväg och V28 är redan här och snart över. Några avtal har inte landat i någons brevlåda ännu. Men - vi har från säkra källor - fått information om att de nu är på väg till tryckeriet för distribution ut till alla brevlådor i Röke med omnejd. För dem som har svårt att tro på detta har vi fått tillgång till dem och lagt upp samtliga dokument för nerladdning, på denna sidan.

Vill man förbereda sig och läsa avtal i helgen - innan de kommer utskrivna på papper, med bifogat svarskuvert, i brevlådan - så finns en knapp överst i menyn, för snabb navigering till dem. 

Läs igenom och begrunda finansieringsförslagen och för att beställa fiberuppkoppling till Hässleholms kommuns fibernät så fyller du i samtliga uppgifter på beställningsavtalet, signerar och skickar in i det bifogade svarskuvertet. Sedan följer en lång väntan på att få anslutningen inkopplad och klar för att slutligen kunna beställa surf, telefoni och TV.

Vi i fibergruppen finns tillgängliga för frågor och funderingar som kan dyka upp längs vägen - tveka inte att höra av dig till oss. 


Juni 2018

Den 28 Juni 

Midsommar har passerat med dans kring stången och de nya avtalen har lyst med sin frånvaro...... men ! 

Ytterligare "hinder" med Intrum har försenat de så efterlängtade avtalen - men nu har vi fått försäkringar om att dessa "hinder" ska var undanröjda och de nya avtalen kan "äntligen" skickas ut. Under V26 ska man börja med utskicken i delar av kommunen och senast under V28 ska dessa avtal vara på väg till oss i Röke med omnejd.

Röke med omnejd tillhör de områden som ligger högt prioriterade i kommunen. Vi i fibergruppen kommer framöver att få direktkontakt med projektörerna som ska planlägga fiberarbetet.  Nu håller vi tummarna att inga fler "hinder" dyker upp ......


Maj 2018

Den 21 Maj

I slutet av april fick vi besked att "nu var de nya avtalen klara" och att det skulle påbörjas ett stort utskick i början av maj.

De nya avtalen har tagits fram tillsammans med Intrum Justitia, med möjlighet att delbetala inkopplingskostnaden. Glada över beskedet och att "nu var väntan över", påbörjades förberedelser att dra igång utskicket. Då dyker nästa "troll" upp på scenen - kontaktpersonen på Intrum Justitia, som har hanterat avtalen och kontakten med kommunen under hela processen, slutar(?) sin tjänst. Då man inte längre får några besked från Intrum sätter kommunens jurister stopp på hela processen, i avvaktan på att nya kontaktvägar kan etableras. Tiden går som vanligt fort och till slut får man fram en ny kontaktperson på Intrum som kan knyta ihop säcken.

Enligt besked från Pernilla Rydmark på Hässleholms Fibernät i fredags, den 18 maj, har man under förra veckan fått klartecken av kommunens jurister att man nu kan fortsätta processen och skicka ut de nya avtalen. Hon informerade också om att INGA avtal har signerats i hela kommunen, sedan början av året.

Nu har man dock inte suttit och rullat tummarna på Hässleholms Fibernät under denna tiden utan man har varit ute på en del orter och börjat skissa på projekteringen i grova drag.

Så nu tar vi fram tälten och slår upp dem vid brevlådan och väntar på den nya avtalen, så vi kan komma vidare i "fiber-livet".

Avslutningsvis kan vi fortfarande konstatera att med nuvarande tillgänglig information är det fortfarande vår rekommendation i Fibergruppen att man tecknar sig för fiber med Hässleholms Fibernät.


April 2018:

Den 27 April - Äntligen ....... för att nyttja ett bevingat ord i Akademins kretsar ......

Nåväl, under torsdagen nåddes vi av beskedet att de nya fiberavtalen från kommunen nu är klara. Det har varit en långbänk då kommunens avtalsadministration har bollat med avtalsparten Intrum Justitia, under en längre tid. Det är ju inte bara för oss i Röke som "tiden stått stilla". Under början av året har det inte tecknats några nya avtal alls i hela kommunen. Man fattade beslutet att avvakta med att teckna nya avtal tills de nya var klara - för att ha likvärdiga avtal för alla.

Under de kommande veckorna kommer man att börja skicka ut de nya avtalen till bland annat oss i Röke med omnejd.

Med nuvarande tillgänglig information är det vår rekommendation att ni tecknar er för fiber med Hässleholm Fiber. För de som har skrivit på avtal med IP-Only eller Zitius bör även tänka på att säga upp ert "anslutningsavtal" och/eller "intresseanmälan" så ni inte "hamnar i onåd" med dessa leverantörer framöver.


Mars 2018:

Den 5 Mars - Vi (Fredrik & Janne) träffade Pernilla Rydmark på Kommunen i fredags em. och vi fick där svar på en del frågor samt en uppdatering av deras pågående arbete. Inga avtal har skickats ut, som meddelades på mötet den 18/12. Anledningen är att de håller på att ta fram ett avtalsalternativ där det finns möjlighet till finansiering av investeringskostnaden. De räknar med att vara klara att skicka ut de nya avtalen senast under V14. 

Pernilla informerade även att:

• De för närvarande håller på att anlägga fiber och ansluta Tyringe, Vinslöv, Hästveda och Vittsjö. 

• De kommer prioritera de orter/stationer där Telia stänger telestationerna. Före oss ligger Nävlinge / Adseke / Tommaholma, därefter kommer Röke med omnejd att prioriteras före de övriga.

• Deras mål är att hela Röke med omnejd ska vara anslutet och driftsatt senast 2019-09-30.

• De snarast möjligt vill göra ett enkelt utskick till alla Röke-fastigheter med uppdaterad information. Vi beslöt att vi ska vara med på ett hörn på detta utskick med ”lokal info” och att detta ska skickas ut under V11. Det kommer att skickas till alla adresser som fick inbjudan till mötet den 18/12.

• Projekteringen av fiberförläggningen av Röke med omnejd ska påbörjas snarast möjligt. Dock är deras nuvarande projektörer fullmatade med jobb så troligen hinner detta arbete inte påbörjas förrän till sommaren. De håller dock på med ett arbete att försöka anlita fler konsulter som kan bidra till projekteringen. 

• Hålla oss fortlöpande informerade om tidsplanen på de olika punkterna ovan.

Angående Zitius agerande med hembesök de senaste veckorna så anser "Vi" att de är ett alternativ för oss ”att ha i bakfickan” om Kommunen - mot förmodan - skulle backa på det som redan utlovats och informeras till oss. 

Fördelen med Zitius jämfört med IP-Only är att de vill ansluta ALLA fastigheter, oavsett var de finns belägna, enligt deras egen utsago. Dock har de inte med Röke-by i sin planering, vilket innebär att där måste Kommunen fixa det själv eller med annan leverantör. I och med detta så blir det återigen två separata aktörer och vi anser därför att det är bättre att kommunen tar ansvar för HELA Röke Församling.


Februari 2018:

Fortfarande ingen vidare info från Kommunen. Nytt möte är bokat med dem fredagen den 2 Mars. 

Under vecka 8-9 har en ny fiberaktör, Zitius (ett Telia-ägt bolag), genomfört en ”dörrknacknings-kampanj” i många fastigheter i hela Röke och erbjudit sina tjänster. Vi har informerat dem om att vi eventuellt är intresserade av dem som ett alternativ om Kommunen av någon anledning skulle backa på det som redan utlovats.  


Januari 2018:

Sedan vårt möte i Röke Församlingshem den 18 december har det egentligen inte hänt ett dyft mer än att vi legat på Kommunen om en uppdatering vad som är nästa steg. 

Det som nu också uppmärksammades var att Telia under Januari släppte informationen om vilka telestationer i landet som kommer att kopplas ned under 2019 och bland dessa finns Röke telestation, med en nedkopplingsdatum 2019-09-30

Detta gör att vårt och Kommunens arbete sätts än mer på sin spets, vilket vi tycker bara är bra. 

För mer info om detta kolla på www.telia.se/framtidensnat. 

Vi avvaktade vidare information från Kommunen, viket vi blev lovade under vecka 5.


December 2017:

Vi träffade den 6/12 Kommunens fibersamordnare och fick en hel del information bekräftad; Politikerna röstade i November igenom en budget som ger fiberutbyggnaden 177 nya friska miljoner. En del av fiber-infrastrukturen kommer i vissa områden (ex. Farstorp och Matteröd) att utföras av andra aktörer (Zitius/Telia), vilket Kommunen såg positivt på då det frigör resurser för dem.

De bekräftade också att Kommunens åtagande omfattar ett likvärdigt erbjudande till samtliga fastigheter i hela kommunen, således till ALLA fastigheter i Röke Församling. 

Vi påverkade dem också att samordna projekteringen av fibernätet i Röke och omgivande byar samtidigt. Vi beslöt också att Kommunen omgående skulle kalla till ett informationsmöte i Röke Församlingshem. 

Det var stor uppslutning på mötet, som hölls den 18 december. C:a 110 personer kom.

Kommunen informerade då bl.a. att projekteringen av Röke By inkl. alla omgivande byar skulle påbörjas under första delen av 2018 samt att det i slutet av Januari skulle skickas ut konkreta fiberavtal till alla fastigheter i Röke Församling. 

Med anledning av att IP-Only var tydliga med att de inte kom att erbjuda alla fastigheter en anslutning samt att vi, genom vårt agerande, påskyndade Kommunens tidplan blev vår rekommendation av köra vidare på Kommuns alternativ.


November 2017: 

Det började för ett tag sedan......men för att inte trötta er med för mycket historia - Vi möttes i EFS-gården i Eljalt, där IP-Only presenterade ett förslag på lösning. Då de inte tog ansvar för att gräva fiber till alla fastigheter i området samt att Hässleholms Kommunfullmäktige, samma kväll, beslöt att tillföra ytterligare 177 miljoner till fiberutbyggnaden i kommunen, blev vår rekommendation att vi tar vidare diskussioner med Hässleholm Fiber och får klarhet i när en utbyggnad i Röke kan bli aktuell. 


Adress
Röke med omnejd

Personmail
Fredrik Pålsson, 

Janne Bernsmark, 

Kjell Lindfors, 

Thomas Eldh, 

Per Kronqvist, 

    Vill du ha en notis när vi lägger in ny info ?
    Ange din mailadress.....

    Tack för din anmälan